Årets Branschpersonlighet

Kategorin Årets Branschpersonlighet utses av Sveriges Mediebyråers Styrelse.

Bedömningskriterier

”Personer som nomineras till Årets Branschpersonlighet skall ha varit tongivande på den svenska mediemarknaden, väckt känslor och engagemang, varit nytänkande och innovativa och som har flyttat fram positionerna för den svenska mediemarknaden.”

Nomineringsperiod

TBA