Tre Kronor Media & Reklam

De fem högst rankade byråerna i undersökningen är:
1. Tre Kronor Media & Reklam
2. OMD
3. Scream Mediabyrå
4. Bright Media Agency
5. AdOn

Bedömningsområden Fram till och med år 2011 var StockholmMediaAward, Årets Mediebyrå en tävling där mediebyråernas kunder huvudsakligen avgjorde vilken byrå som vann, men där även nedanstående områden vägde in. Samtliga områden bedömdes och viktades till ett slutligt resultat:

Nöjd kund-index Index grundas på kunskap och åsikter inhämtade från respektive byrås kunder.
Viktas 70 %.

Storlek Mediebyråns byråintäkt är det mått vi använder.
Viktas 5 %.

Tillväxt Mediebyråns utveckling tre år tillbaka i tiden. Baseras på byråintäkt.
Viktas 25 % (12,5% för tillväxt i procent, 12,5% för tillväxt i kronor).