SlutaRattsurfa

Motivering Silver:
Få kampanjer har fått juryn att känna sig så träffade och illa till mods av dåligt samvete. Den nya teknologin är inte alltid vår vän, den stjäl vår uppmärksamhet vid helt fel tillfällen och skapar livsfarliga situationer. Detta är ett utomordentligt bra exempel på integrerad kommunikation som driver uppmärksamheten till rätt ställe vid rätt tillfälle. Kampanjen har fått målgruppen att uppfatta ett helt nytt ord, diskutera ett beteende och faktiskt ändra användandet av sin egen telefon.

Annonsör: Transportstyrelsen
Kampanj: 
SlutaRattsurfa
Tävlande byrå: 
HowCom 
Involverade byråer: 
Blomquist & Co