OMD

2012 Årets Mediebyrå

StockholmMediaAward, Årets Mediebyrå är ett samarbete emellan Sveriges Mediebyråer och branschtidningen Resumé, där den är en del av deras utnämningar av Sveriges Bästa Byrå. Undersökningen genomförs i samarbete med Novus Group, som står för undersökning, analys och rapportering.

Årets Mediebyrå är huvudsakligen en tävling där mediebyråernas kunder avgör vilken byrå som vinner.

Bedömningsområden:
NÖJD KUND-INDEX
Index grundas på kunskap och åsikter inhämtade från respektive byrås kunder. Frågor ställs inom fyra områden:

– Förmåga
– Kunskap
– Affärsvärde
– Administration

Dessa områden bedöms och viktas till ett slutligt resultat där den klart tyngsta variabeln är det betyg som byråerna får av sina kunder.

Kategorin Bästa Nätverksbyrå har tillkommit eftersom flera av byråerna har ett stort antal internationella kunder.

De tre högst rankade byråerna i undersökningen är:
OMD
Tre Kronor
Scream

Sök bland vinnande bidrag i StockholmMediaAward sedan 2007: