Niclas Fröberg

Vinnare: Niclas Fröberg, Tre Kronor Media

Kriterier: Årets Mediebyråledare är en mediebyrå-vd, som under året gjort det lilla extra för sina medarbetare, sin byrå och sina kunder. Som genom övertygelse, mod och ett starkt och engagerat ledarskap utvecklat byrån och drivit förändring i tid och otid. Med energi, handlingskraft, ihärdighet och kapacitet kombinerat med ett uttalat verksamhetsfokus och affärsmässighet.

Motivering:
”Årets Mediebyråledare benämns med ord som välkomnande, innovativ och brilliant. Hen har en lång erfarenhet i branschen och mycket kunskap som hen generöst delar med sig av. Hen utmärker sig med sin stora nyfikenhet, sitt öppna sinne och en stark vilja att driva verksamheten framåt. Årets Mediebyråledare är väldigt mån om lagkänslan, att alla ska känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka. Och för att citera en medarbetare: “Hen har fått mig att verkligen älska mediebranschen!”.

Foto: Anna Hållams