McDonald’s

Motivering:
Årets annonsör fortsätter att utmana sig själv med humor och hjärta, alltid drivet av produkten och erbjudandet som står stolt i centrum. Man har framgångsrikt drivit stora och små kampanjer där effekt och ny kunskap stått i centrum med syftet att få sina kunder att bli lojalare och givetvis att attrahera nya kunder. Årets Annonsör är ett föredöme på att använda alla sina egna kanaler och att våga testa nya, ofta innovativa, lösningar. Man har även skapat en stolthet som genomsyrar allt från varje nyanställd ungdom, till franchisetagare och externa ambassadörer. Vi vill även hylla den kontinuerliga höga nivån som gör att man år efter år tillhör toppskiktet av Sveriges annonsörer. We’re lovin ít!

Bedömningskriterier:
Att man som annonsör, genom ett framgångsrikt och kreativt kommunikationsarbete, ha bedrivit ett skickligt och innovativt mediearbete tillsammans med sin medierådgivare, eller på egen hand. Annonsören har använt sig av smarta, modiga och gränsöverskridande medieval oavsett storleken på sin mediebudget. Annonsören har med hjälp av sitt medieval utmärkt sig positivt på den svenska medie- och annonsmarknaden.