Malin Häger

Vinnare: Malin Häger

Motivering

”2020 var ett år då vår bransch brottades med helt nya utmaningar. Pandemin påverkade oss alla och behovet av konstant information var större än någonsin – hur såg utvecklingen ut, hur tänkte och agerade medier och företag? Personen i fråga har både informerat och inspirerat! Hon har sett till att skapa en ny lägereld för vår bransch; ett forum där annonsörers, mediers och byråers utmaningar har lyfts och debatteras under året. På ett proffsigt och engagerande sätt har hon hjälpt oss till nya insikter och idéer och gett oss en djupare förståelse för hur olika aktörer agerar i ett föränderligt affärsklimat. Hon har även visat att hon, utöver sin nuvarande tongivande roll för branschen, även är en briljant programledare!”

De nominerade var:

Anna Wikland, Sverigechef, Google

Fredrik Svedjetun, journalist och chefredaktör

Malin Häger, försäljningsdirektör, TV4