Lantmännen

Motivering:
”Många av oss har svårt att ens få liv i en lagom uttorkad benjaminfikus. Hur mycket mer imponerande blir det inte när man lyckas skapa ny grönska i ett helt varumärke och på ganska kort tid göra en stor förflyttning i konsumenternas medvetande? Att återigen bli relevant och närvarande.

Årets annonsör har länge stått med bägge fötterna i jorden. Kanske lite väl cementerat ibland? Och därför vill vi premiera det gedigna arbete man utfört med att så och plantera helt nya inslag i varumärket, för en väl utmejslad målgrupp.

Arbetet presenterades för inte mer än ett år sedan. Fram till idag har man lyckats förflytta varumärket från att associeras till jordbruk till, som nu, bra mat från ett företag som tar ansvar. Det arbetet vill vi premiera.

Det är många kranar på en plog brukar det heta. Lantmännen har skickligt, målmedvetet och kreativt använt sig av varenda en. Grattis Lantmännen!”