Expressen

Motivering:
Att i en föränderlig tid omvärdera sin affär i grunden och samtidigt leverera på hög en nivå, både traditionellt och i det nya framväxande medielandskapet.

Nominerade:
Expressen
Nyheter24-gruppen
SBS Discovery TV
Visual Art
Widespace

De nominerade säljorganisationerna har skapat stor nytta för sina annonsörer och även underlättat och stärkt mediebyråernas arbete. De har också över tid, på ett innovativt, effektivt och kundvänligt sätt skött sina uppdrag.