Daniel Källberg

Vinnare: Daniel Källberg, PHD

Motivering

”Vår vinnare har, sedan han tog över ledarrollen, arbetat hårt med att stärka kulturen parallellt med en tydlig målsättning att vinna fler kunduppdrag. Detta har gett resultat och inom koncernen är nu Sverige en av de marknader som går allra bäst globalt. Interna undersökningar visar också på en fantastisk utveckling kring kultur och hos medarbetare. Vi lyfter på hatten för vår vinnare i kategorin Årets Mediebyråledare 2022 som genom starkt fokus fått PHD att gå från liten till stor”.

Kriterier

Årets Mediebyråledare är en mediebyrå-vd, som under året gjort det lilla extra för sina medarbetare, sin byrå och sina kunder. Som genom övertygelse, mod och ett starkt och engagerat ledarskap utvecklat byrån och drivit förändring i tid och otid. Med energi, handlingskraft, ihärdighet och kapacitet kombinerat med ett uttalat verksamhetsfokus och affärsmässighet.

De nominerade var:

Andreas Monberg, DentsuX
Simone Westerberg, UM
Catarina Larsén, OMG
Nike Carlstoft, Dentsu Sverige
Emma Thorp, Publicis Media Groupe
Daniel Källberg, PHD

Årets Mediebyråledare
Stockholm Media Week 2022. Foto Anna Hållams
StockholmMediaWeek Twenty Years!
Twenty Years of Media Moments
Då pratade vi om ...
Twenty Years of
Media Moments