Patrik Sandberg är Årets Branschpersonlighet

StockholmMediaAward är en av Sveriges största medietävlingar. Nu står det klart vem som blir Årets Branchpersonlighet i StockholmMediaAward 2015. Prisutdelning sker i samband med StockholmMediaWeek, som pågår just nu på China Teatern i Stockholm.

Årets Branschpersonlighet 2015 - Patrik Sandberg

Vinnare:
Patrik Sandberg 
Medieentreprenör och en av grundarna till Nyheter24.

Motivering:
”Årets Branschpersonlighet är mod, passion och engagemang personifierad. Den här personen har gjort avtryck i och aktivt förändrat både mediebyråbranschen och det svenska medielandskapet. Han bevisar att hårt slit, övertygelse om sin idé och fötterna stadigt på jorden ger resultat. På sju år har Årets Branschpersonlighet, med insikter om såväl medievanor och –konsumtion, annonsörsmarknaden som om det föränderliga affärsklimatet han verkar i, trotsat både konjunktur och en till synes oövervinnerlig konkurrenssituation. Vi tackar Årets Branschpersonlighet 2015 för både Sveriges viktigaste branschevenemang inom media och marknad och framförallt för nyheter 24/7….”

De nominerade i kategorin Årets Branschpersonlighet i tävlingen StockholmMediaAward är personer som har varit tongivande på den svenska mediemarknaden, väckt känslor och engagemang, varit nytänkande och innovativa och som har flyttat fram positionerna för den svenska mediemarknaden.
De nominerade var:
Alexander Bard
Gunilla Herlitz
Hannah Widell & Amanda Schulman 
Patrik Sandberg
Vigor Sörman

För mer information, vänligen kontakta:
Linda Grängzell, projektledare för StockholmMediaWeek, linda@sverigesmediebyraer.se

StockholmMediaWeek Twenty Years!
Twenty Years of Media Moments
Då pratade vi om ...
Twenty Years of
Media Moments