Spotify

2011 Årets Säljorganisation

Motivering:
”Årets Säljorganisation i StockholmMediaAward 2011 har med sitt ödmjuka och familjära arbetssätt charmat oss inom Sveriges Mediebyråer. Deras arbete genomsyras av proaktivitet i kombination med flexibilitet och
har alltid en hög pedagogisk förmåga som står i en klass för sig. Deras fokus på att arbeta fram kreativa förslag med mätbar kundnytta och att alltid leverera högsta möjliga kvalitet i alla led skapar en tillit till produkten som svämmar över på marknaden”.

Sök bland vinnande bidrag i StockholmMediaAward sedan 2007: