Maria Nellhard

Vinnare: Maria Nellhard, HowCom

Kriterier: Client Director, Client Lead, Account Manager eller medierådgivare. Kärt barn har många namn. Årets Medierådgivare är en engagerad och affärsmässig projektledare/kundansvarig som värnar lika mycket om sin kund som för olika mediers styrkor. Årets Medierådgivare förstår sina kunders utmaningar och behov och det allt mer komplexa medielandskapet och dess möjligheter. Årets Medierådgivare är till lika delar lösnings- och resultatorienterad och utmanar både sina kunder, medier och den egna byrån – allt för att uppnå optimal effekt i alla led.

Motivering:
”Årets Medierådgivare uppfyller alla delar i kategorins bedömningskriterier då hen är en mycket engagerad, kunnig och affärsmässig projektledare. Kort och gott en klippa i allt hen gör. Årets Medierådgivare förstår sina kunders utmaningar och behov och med sina säkra leveranser i trygga och starka kundrelationer inger hen stort förtroende. Årets Medierådgivare är otroligt uppskattad av kunder såväl som medarbetare”.

Foto: Anna Hållams