DN På stan i tre kanaler

Juryns motivering
All business is local” är ett gammalt talesätt som stämmer väl in på detta hantverk. När samma insikter om målgruppen som var vägledande redan vid skapandet av produkten, också använts som grund för genomförandet av denna kampanj, kan det inte bli annat än mycket bra. När samtliga valda medier, i varje detalj, har använts på ett för målgruppen högst relevant sätt, applåderar vi. Och när detta dessutom kompletteras med smarta, engagerande aktiviteter på rätt platser På Stan, vid rätt tillfällen är det självklart att…
…Guld i StockholmMediaAward Årets Kampanj går till DN och Scream för kampanjen ”DN På Stan i tre kanaler”.