Joakim Nilsson Lindgren

Vinnare: Joakim Nilsson Lindgren, OMD

Motivering

”Vår vinnare i kategorin Årets Medierådgivare utvärderar alla delar kontinuerligt för att hela tiden se om det finns utrymme för optimering och effektivisering. Han driver utveckling av såväl sina kollegor som kunder och även hela branschen genom ett alltid vaksamt och utmanande öga. Vår vinnare är en inspirationskälla och en extremt kunnig person med lång erfarenhet som med en ödmjukhet och stort kunnande driver både kunder och kollegor framåt!”

Kriterier

Client Director, Client Lead, Account Manager eller medierådgivare. Kärt barn har många namn. Årets Medierådgivare är en engagerad och affärsmässig projektledare/kundansvarig som värnar lika mycket om sin kund som för olika mediers styrkor. Årets Medierådgivare förstår sina kunders utmaningar och behov och det allt mer komplexa medielandskapet och dess möjligheter. Årets Medierådgivare är till lika delar lösnings- och resultatorienterad och utmanar både sina kunder, medier och den egna byrån – allt för att uppnå optimal effekt i alla led.

De nominerade var:

Lin Strindlund, iProspect
Martin Andreasson, HowCom
Maria Tamm, Carat
Jenny Malm, Scream
Erik Skoglund, Carat
Jonas Åfeldt, Initiative
Joakim Nilsson Lindgren, OMD
Camilla Casslemar, Carat

 

Årets Medierådgivare StockholmMediaAward
Stockholm Media Week 2022. Foto Anna Hållams