Årets bästa kampanjer utsedda

Nu står det klart vilka kampanjer som vinner Grand Prix, Guld & Silver i StockholmMediaAward 2022. Prisutdelning sker i samband med StockholmMediaWeek, som pågår just nu på Space Arena i Stockholm.

Årets mediekampanj, mot en definierad målgrupp, belönar en annonsör och dennes tävlande partners för ett insiktsfullt, disciplinoberoende och kreativt anslag. Kampanjens medielösning ska vara genomtänkt och effektiv och mediestrategin ska tydligt ha påverkat kampanjresultatet positivt.

Vinnare i Årets Kampanj 2022:

Grand Prix

Annonsör: Friends
Kampanjnamn: Bullying out of home
Byrå: Perfect Fools
Involverade partners: Ocean Outdoor

Motivering:
”Det är ingen nyhet för någon i det här rummet att vi lever i en värld där det hela tiden blir svårare att nå ut, men framför allt in, med vår kommunikation. Den ökade fragmenteringen av medielandskapet innebär även ett ökat behov av att nyttja flera medieslag och ökade medieinvesteringar för att nå igenom bruset.

 MEN. Ibland kan ett genialt användande av ETT medieslag, med en stark idé, en ny innovativ lösning, i rätt kontext och vid rätt tillfälle vända upp och ner på all logik. 

Vinnaren av årets Grand Prix tar tag i en och ruskar om. Den avbryter din vardagsrutin där en försenad buss eller en utspilld kaffe kan tyckas vara ditt största problem. Vi påminns brutalt om att någon annans vardag är fylld av ”problem” av en helt annan karaktär. Den typ som infiltrerar och infekterar de utsattas liv, utan insyn och möjlighet till hjälp av föräldrar och andra vuxna.

Vi lyfter på hatten för denna annonsör som med sin kampanj lyckas med konstycket att skapa ringar på vattnet långt bortom sin budget, där konversationen kring nätmobbing inte lät vänta på sig. Resultaten talar sitt tydliga språk där de vuxnas kännedom om nätmobbning ökade markant och gav dem viktiga insikter i alltför många barns vardag”.

Guld
Annonsör: Skandia Pensionsförsäkringar
Kampanjnamn: Hur är läget?
Mediebyrå: HowCom
Involverade partners: Tillsammans, Breakit, Leeads

Motivering:
”Det är tillräckligt svårt att göra kampanjer som många både ser och kommer ihåg – och gillar. Det blir ännu svårare när tjänsten som annonseras dessutom är komplicerad, lite abstrakt…och faktiskt ganska tråkig. Men med en smart och sammanhållen strategi, kloka samarbeten, och riktad kommunikation i kombination med breda medier har vår vinnare lyckats med att både bygga varumärke långsiktigt och få snabba resultat. Trots att tjänstepension faktiskt inte är världens roligaste… Grattis till att ha skapat flera happy arbetsplatser: Skandia och kampanjen ”Hur är läget!”.

Silver 

Annonsör: RFSU
Kampanjnamn: Sense me – Sounds of lust
Mediebyrå: Scream
Involverade partners: Valtech Radon

Motivering:
”Ämnet är hårt censurerat, laddat och reglerat. Möjligheterna att nå ut till målgruppen i media, inte minst i sociala medier, är begränsade. Ändå lyckades man – med en mindre budget – överträffa försäljningsmålen, öka marknadsandelarna och nå ut till ett imponerande antal människor. Genom ett gediget insiktsarbete och ett kreativt angreppssätt där ljudvågor väckte lusten för produkten och varumärket har man följt en tydlig strategi och skapat medielösningar som verkligen drivit resultat och samtidigt fått fler svenskar att njuta”. 

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Regeheim, verksamhetsansvarig StockholmMediaWeek, Sveriges Mediebyråer, lena@sverigesmediebyraer.se

StockholmMediaWeek Twenty Years!
Twenty Years of Media Moments
Då pratade vi om ...
Twenty Years of
Media Moments